hướng dẫn nhiệt tình thân thiện, bà chủ dễ thương. giá cả hợp lí. 5*