Nhân viên của Thanh travel rất tận tình chu đáo. Cảm ơn các bạn!