Cho thuê xe

Xe Samco 30 chỗ

Xe Samco 30 chỗ

Thương hiệu: 16 chổ

Giá thuê: 1.000.000 vnđ

Xe Ford Transit 16 chỗ

Xe Ford Transit 16 chỗ

Thương hiệu: 16 chổ

Giá thuê: 1.000.000 vnđ

Xe Universe đời mới 35 chỗ

Xe Universe đời mới 35 chỗ

Thương hiệu: 16 chổ

Giá thuê: 1.500.000 vnđ

Xe Universe đời mới 45 chỗ

Xe Universe đời mới 45 chỗ

Thương hiệu: 16 chổ

Giá thuê: 400.000 vnđ